ГоловнаПравила користування

Правила користування

Публічний абонентський договір про надання Послуги Омега ТБ

м. Київ редакція діє з «06» березня 2024 року

Товариство з обмеженою відповідальністю “Омега-ТБ” (надалі – “Провайдер ОТТ”), керуючись статтями 633 та 634 Цивільного кодексу України, пропонує та надає послуги “Омега ТБ” (далі Послуга), як вони визначені нижче, на умовах, встановлених у цьому публічному договорі (далі – “Договір”).

 1. Визначення термінів. У цьому Договорі терміни вживаються в наступному значенні:
  1. 1.1. Абонент – фізична особа, якій надано можливість отримувати Послугу Провайдера на умовах цього Договору.
  2. 1.2. Особистий кабінет – персональна сторінка Абонента в системі самообслуговування, з якої, за наявності технічної можливості, Абонент може управляти (змінювати пакети Послуг, замовляти додаткові послуги тощо), а також відслідковувати статистику користування телекомунікаційними послугами.
  3. 1.3. Плата – абонентна плата та інші платежі за Послугу Провайдера, яка сплачується Абонентом відповідно до чинних тарифів/цін Провайдера згідно умов цього Договору.
  4. 1.4. Згода (Абонента) – офіційно оформлене на підставі добровільного волевиявлення погодження, виражене Абонентом в будь-який спосіб щодо зміни умов Договору та / або характеристик Послуги, в т.ч. шляхом вчинення інших дій, що можуть бути зафіксовані обладнанням Провайдера (голосове, текстове повідомлення, використання сигналів тонового набору, тощо).
  5. 1.5. Заявка – документ на підставі якого Абонент замовляє Послугу та приєднується до цього Договору. Подана Абонентом Заявка разом з цим Договором визначає умови отримання Послуги, зокрема спеціальні умови отримання Послуги.
  6. 1.6. Особовий рахунок – форма індивідуального обліку платежів Абонента, яка відображає їх надходження та витрачання на оплату Послуги Провайдера.
  7. 1.7. Контент – аудіовізуальні твори (фільми, серіали, анімаційні твори, тощо), що зберігаються на або показ яких забезпечується через сервер Провайдера. Перегляд Контенту забезпечується через відтворення та показ Контенту
  8. (а) шляхом потокової передачі (стрімінгу) Контенту з серверу Провайдера до обладнання Абонента, що включає будь-яке обладнання, яке має доступ в мережу Інтернет, та
  9. (б) без можливості створення Абонентом цифрової копії відповідних записів (крім транзитного зберігання, що вимагається для передачі у реальному часі, наприклад у буфері даних), та
  10. (в) Контент відображається за допомогою медіа-плеєра Провайдера у тому вигляді, у якому він був поданий з сервера Провайдера.
  11. Відносно контенту (аудіовізуальні, музичні твори, фонограми, відеограми, графічні, текстові та інші матеріали), який містить маркування «Контент, наданий MEGOGO», послуги з доступу Абоненту до вказаного контенту надаються Товариством з обмеженою відповідальністю «Мегого» (Код ЄДРПОУ: 38347009, розташоване за адресою: 01011, м. Київ, БЦ Башта №5, вул. Рибальська, 22, 14 під’їзд).
  12. 1.8. Послуга – агрегація лінійного та нелінійного контенту та забезпечення Абонентам можливості їх перегляду на підставі цього Договору, що здійснюється Провайдером на підставі договорів з правовласниками контенту. Надання Послуги можливе виключно за наявності підключення до мережі Інтернет та абонентського Обладнання (зокрема, STB, Smart телевізор, встановлений програмний додаток на мобільних пристроях), виключно в межах території України. Послуга надається під назвою “Омега ТБ”.
  13. 1.9. ТБ- приставка (SetTopBox або STB) – абонентське обладнання, що надає Абоненту можливість використання Послуги (далі також – “Обладнання”).
  14. 1.10. SmartTV – технологія інтеграції Інтернету і цифрових інтерактивних Послуг в сучасні телевізори та ресивери цифрового телебачення (далі також якщо інше не передбачено прямо або не вбачається з контексту Договору – також “Обладнання” та/або Smart телевізор). Пристрої, що підтримують Smart 2 TV (що фактично є комп'ютерами у форм-факторі телевізора і з підтримкою його можливостей), переважно націлені на підтримку розважальних медіа в Інтернеті. SmartTV є Обладнанням, що надає Абоненту можливість використання Послуги.
  15. 1.11. Програмний додаток - програмне забезпечення, яке розроблене з метою забезпечення можливості отримання Абонентом Послуги на мобільних пристроях і не передбачає використання додаткових протоколів доставки відео-, аудіо- сигналів.
  16. 1.12. Активація Абонента – приведення Провайдером програмного забезпечення Обладнання або програмного додатку у стан, який надає Абонентові доступ до Послуги;
  17. 1.13. Деактивація Абонента – приведення Провайдером програмного забезпечення Обладнання або Програмного додатку у стан, який виключає доступ Абонента до Послуги;
  18. 1.14. Розрахунковий період – один календарний місяць.
  19. 1.15. Білінгова система – програмно-апаратний комплекс Провайдера, що використовується для обліку Абонентів, угод з продажу Абонентам товарів та послуг, а також для відповідних розрахунків з Абонентами.
 2. Предмет Договору
  1. 2.1. Відповідно до умов цього Договору Абонент замовляє відповідний пакет Послуги Провайдера та оплачує його за чинним тарифом, а Провайдер надає замовлений Абонентом пакет Послуги, у випадку виконання Абонентом вимог, визначених в цьому Договорі, зокрема п.3.1. Договору.
  2. 2.2. Для замовлення Послуги Абонент вводить номер телефону на сайті https://omegatv.ua/ та отримує код доступу до Особистого кабінету, де обирає Пакет послуги.
  3. 2.3. Для замовлення Послуги, що надається за допомогою обладнання типу SmartTV та/або встановленого програмного додатку, Абонент приймає умови цього Договору шляхом прийняття умов Договору в електронному вигляді безпосередньо зі свого обладнання та/або підписує та подає Провайдеру Заявку та/або подає Провайдеру Заявку на Особистому кабінеті.
  4. 2.4. З моменту подання Заявки Абонент вважається таким, що ознайомився з умовами цього Договору, погодився з ними та приєднався до цього Договору, на умовах викладених у ньому.
  5. 2.5. Обраний при підключенні Абонентом пакет Послуги зазначається в Заявці. Абонент може змінювати пакети Послуги не частіше одного разу на добу через подання відповідних Заявок у пунктах продажу послуг Провайдера, через Контакт-центр Провайдера (телефони якого розміщено на веб-сайтах Провайдера: https://omegatv.ua/, або через Особистий кабінет (за наявності технічної можливості). Звернення до Контакт-центру Провайдера відбувається виключно з номеру телефону Абонента, закріпленого за таким Абонентом. Усі дзвінки з такого номеру телефону фіксуються в Білінговій системі. Звернення Абонента з номеру телефону Абонента та/або через Особистий кабінет Абонента вважаються волевиявленням Абонента, та не підлягає додатковому підтвердженню у будь-який спосіб.
  6. 2.6. Провайдер може надавати додаткові послуги Абоненту, пов’язані з наданням Послуги.
  7. 2.7. Порядок обробки Провайдером персональних даних Абонентів регулюється Політикою конфіденційності, яка є невід'ємною частиною цієї Угоди, і розміщується за посиланням https://omegatv.ua/privacy-policy.
 3. Умови та порядок надання Послуги
  1. 3.1. Право на отримання Послуги Абонент має за умови, якщо:
   1. 3.1.1. місце надання Послуги знаходиться на території України;
   2. 3.1.2. Абонент подав Провайдеру Заявку у спосіб зазначений в п.2.2-2.3 цього Договору;
   3. 3.1.3. Абонент має підключення до мережі Інтернет зі швидкістю не менше 12 Мбіт/сек.;
   4. 3.1.4. Абонент має необхідне, справне і підключене до мережі Інтернет Обладнання;
   5. 3.1.5. Абонент не має заборгованості за надані Провайдером Послуги.
  2. 3.2. Оплата за Послугу Провайдера Абонентом проводиться одночасно (єдиним платежем) з оплатою інших додаткових послуг, пов’язаних з наданням Послуги.
  3. 3.3. Провайдер зобов'язаний забезпечити конфіденційність інформації, що передається Абонентом в ході отримання Послуги, а також інформації, наданої Абонентом в ході приєднання або виконання умов цього Договору. Доступ до такої інформації Провайдер, має право надавати в установленому законодавством порядку.
  4. 3.4. Абонент, надаючи персональні дані при приєднанні до цього Договору, дає Провайдеру згоду на збір та обробку своїх персональних даних з метою надання та обліку Послуги, здійснення розрахунків, ведення претензійно-позовної роботи та іншої діяльності з погашення заборгованості Абонента, реалізації інших умов цього Договору, у тому числі на передачу таких персональних даних Провайдером третім особам з зазначеною вище метою без будь-яких повідомлень Абонента. Провайдер гарантує захист інформації Абонента відповідно до чинного законодавства. Приєднуючись до цього Договору, Абонент підтверджує, що він повідомлений (без додаткового письмового повідомлення) про права, встановлені Законом України “Про захист персональних даних», мету збору даних, зміст прав Абонента як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” йому відомий і зрозумілий. Згода Абонента на обробку його персональних даних є чинною протягом дії цього Договору та протягом 5 (п’яти) наступних років після припинення його дії для Абонента.
 4. Порядок розрахунків
  1. 4.1. Вартість Послуги встановлюється Провайдером у національній валюті і доводиться до відома Абонента.
  2. 4.2. Вартість Обладнання для придбання у власність або надання у тимчасове платне користування встановлюється Провайдером.
  3. 4.3. Оплата здійснюється у готівковій або безготівковій формі, за встановленими Провайдером цінами, чинними у Розрахунковому періоді.
  4. 4.4. На підставі Заявки вносить персональні дані Абонента як користувача Послуги до Білінгової системи.
  5. 4.5. Білінгова система є єдиним джерелом інформації про обсяг наданих Абоненту пакетів Послуги як в одиницях їх вимірювання, так і в одиницях вартості. Абонент погоджується, що під час вирішення спірних питань дані Білінгової системи Провайдера матимуть перевагу над іншими даними.
  6. 4.6. Одиницею вартісного обліку спожитого Послуги в Білінговій системі є гривня.
  7. 4.7. Умови цього Договору, тарифи, пакети Послуги встановлюються Провайдером та можуть змінюватися Провайдером в односторонньому порядку з отриманням Згоди (Абонента). Інформація про зміну умов цього Договору, тарифів, пакетів Послуги надається Провайдером не пізніше ніж за 7 (сім) днів до моменту запровадження цих змін шляхом оприлюднення відповідної інформації на веб сайті Провайдера https://omegatv.ua/.
  8. 4.8. Плата включає в себе податки та збори, встановлені чинним законодавством України.
  9. 4.9. Абонент оплачує Послуга на умовах попередньої оплати.
  10. 4.10. В разі несплати або сплати не в повному обсязі суми за виставленим рахунком (що включає плату за Послугу Провайдера, в т.ч. додаткові послуги пов’язані з наданням Послуги), в результаті чого на Особовому рахунку Абонента виникла заборгованість, надання Послуги тимчасово припиняється.
  11. 4.11. Якщо Абонент не погасить заборгованість за своїм Особовим рахунком, цей Договір з Абонентом автоматично розривається без будь-якого додаткового повідомлення Абонента.
  12. 4.12. Оплата Послуги може здійснюватися без безпосередньої участі Абонента, але за його попередньою згодою, на постійній основі, за допомогою автоматичного списання коштів з банківської карти Абонента, згідно з правилами і умовами банку та/або платіжної системи, за умови наявності коштів на такому рахунку. Даний пункт є згодою Абонента на договірне списання його обслуговуючим банком з його рахунку при виборі опції «автоматичне подовження» та/або при підключенні будь-якого з видів Послуги. Автоматичне списання грошових коштів за платні види Послуги, відбувається систематично, відповідно до обраної Послуги, незалежно від строку закінчення дії попереднього Послуги, як правило, в день, який передує дню закінчення Послуги (якщо інше не передбачено Угодою), в розмірі вартості такої Послуги. В разі невдалої спроби списання коштів з рахунку Абонента на момент здійснення автоматичного списання, автоматичне списання може бути повторене до моменту успішного списання коштів з однієї зі збережених платіжних карт Абонента. Абонент може в будь-який момент скасувати автоматичне списання. Наступний термін Послуги дорівнює 30 (тридцяти) календарним дням з відповідною вартістю такої Послуги за 30 (тридцять) календарних днів в момент автоматичного подовження.
 5. Права та обов'язки Абонента
  1. 5.1. Абонент зобов'язаний:
   1. 5.1.1. мати необхідне та справне Обладнання, визначене Провайдером для отримання Послуги.
   2. 5.1.2. мати підключення до мережі Інтернет зі швидкістю не менше 12 Мбіт/сек.
   3. 5.1.3. своєчасно оплачувати Послуги Провайдера, послуги підключення до Інтернет, в т.ч. додаткові послуги пов’язані з наданням Послуги.
   4. 5.1.4. стежити за станом свого Особового рахунку і не допускати нульового балансу, з метою уникнення тимчасового припинення надання Послуги; не використовувати Послугу з метою публічного показу або в комерційних цілях. Абонент зобов’язаний користуватися Послугою лише для власного некомерційного використання, виключно за допомогою Обладнання, та без права на відтворення (у тому числі копіювання/завантаження/зберігання на будь-яких носіях Абонента), а також без права на будь-яке інше використання, окрім передбаченого цим Договором. Абонент гарантує користування Послугою, не порушуючи чинне законодавство, а також права та законні інтереси правовласників Контенту. Абонент не має права здійснювати будь-які дії, що можуть будь- яким чином підпадати під визначення ретрансляції, по відношенню до телеканалів, що включені до складу Послуги.
   5. 5.1.5. при виборі перегляду Контенту та Послуги, Абонент керується власним волевиявленням. Вибираючи конкретний твір, Абонент тим самим підтверджує, що приймає на себе всю відповідальність за його перегляд.
   6. 5.1.6. виконувати умови цього Договору, зокрема, спеціальні умови отримання Послуги, визначені у цьому Договорі та у Заявці.
   7. 5.1.7. використовувати послугу Провайдера, з дотриманням вимог, передбачених правилами користування Послугою та Контентом.
  2. 5.2. Шляхом подання Заявки Абонент підтверджує, що отримав від Провайдера повну, достовірну та достатню інформацію про умови надання Послуги, зокрема про спеціальні умови отримання Послуги, що визначені у Заявці.
  3. 5.3. Абонент гарантує здійснення контролю наявності підключення до мережі Інтернет зі швидкістю зазначеною в п.5.1.2 цього Договору та наявність своєчасної оплати за послугу Інтернет. У випадках відключення у Абонента послуги Інтернет через заборгованість та/або відмову від користування послугою Інтернет, Послуга продовжує надаватись до моменту подання відповідного звернення Абонента на його деактивацію в системі.
  4. 5.4. Абонент має право:
   1. 5.4.1. змінювати пакети Послуги не частіше одного разу на добу;
   2. 5.4.2. розірвати цей Договір в односторонньому порядку, шляхом особистого подання Провайдеру письмової заяви не менш ніж за 7 (сім) календарних днів до дати розірвання;
   3. 5.4.3. перевіряти стан Особового рахунку, отримуючи інформацію у Провайдера або через Особистий кабінет за наявності технічної можливості;
   4. 5.4.4. звертатись у письмовій формі до Провайдера із заявами, повідомленнями і претензіями;
 6. Обов'язки Провайдера
  1. 6.1. Провайдер зобов'язується:
  2. 6.2. прийняти від Абонента Заявку згідно з обраним Абонентом пакетом Послуги.
  3. 6.3. розміщувати на веб-сайті Провайдера: https://omegatv.ua/ опис Послуги, пакети Послуги, інформацію щодо зміни тарифів, пакетів Послуг, умов надання Послуги, тощо.
   1. 6.3.1. вести достовірний облік послуг, що надаються Абоненту. Відображати дані щодо обсягу спожитих послуг на Особистому кабінеті Абонента (за умови наявності технічної можливості).
   2. 6.3.2. повідомляти Абоненту про зміну умов цього Договору, тарифів, пакетів Послуги, не менше ніж за 7 (сім) днів до такої зміни шляхом розміщення відповідної інформації на сайті https://omegatv.ua/.
   3. 6.3.3. забезпечити цілодобову інформаційну підтримку щодо Послуги за номерами, визначеними на веб-сайті https://omegatv.ua/.
   4. 6.3.4. забезпечити можливість зміни пакету Послуги за заявою Абонента.
  4. 6.4. розміщує на веб-сайті https://omegatv.ua/ умови та порядок отримання додаткових послуг Провайдера, зокрема: зміни пакетів Послуги, налаштування обладнання та виконання інсталяційних робіт щодо Обладнання (STB), тощо.
  5. 6.5. Надавати Абоненту доступ до обраних Абонентом пакетів Послуги.
 7. Провайдер має право:
  1. 7.1. змінювати кількість і/або перелік телепрограм, що входять до певного пакету Послуги;
  2. 7.2. змінювати умови Договору, тарифи на Послуга шляхом оприлюднення інформації на веб-сайті Провайдера https://omegatv.ua/, не менше ніж за 7 (сім) календарних днів до такої зміни;
  3. 7.3. тимчасово припиняти надання Послуги у випадку проведення профілактичних робіт, але не більше 24 (двадцяти чотирьох) годин на місяць;
  4. 7.4. повністю припинити надання Послуги у таких випадках: (і) порушення Абонентом п. 5.1 цього Договору; (іі) за наявності інших підстав, передбачених цим Договором або чинним законодавством; (ііі) якщо дії Абонента створюють загрозу для нормального функціонування Послуги; (iv) відзив Абонентом згоди на обробку його персональних даних; (vi) втрата чинності ліцензій, дозволів та ліцензійних угод, необхідних Провайдеру для забезпечення функціонування Послуги; (v)у випадку порушення Абонентом вимог, передбачених правилами користування Послугою та Контентом, визначених цим Договором.
 8. Строк дії, умови припинення надання Послуги, розірвання Договору
  1. 8.1. Цей Договір набирає чинності з дати, зазначеної у Заявці і автоматично продовжує свою дію до дати припинення цього Договору за ініціативою Абонента або на інших умовах, передбачених цим Договором.
  2. 8.2. Якщо Абонент не погасить заборгованість за своїм Особовим рахунком без будь-якого додаткового повідомлення Абонента.
  3. 8.3. У разі використання Абонентом Послуги з метою публічного показу або в комерційних цілях цей Договір автоматично розривається з дати виявлення такого порушення без будь-якого повідомлення Абонента. Абонент погоджується, що у цьому випадку до нього можуть бути заявлені вимоги щодо відшкодування збитків, які він зобов’язаний задовольнити у повному обсязі, у строки що будуть зазначені додатково.
  4. 8.4. Укладання цього Договору з боку Абонента означає повне прийняття Абонентом всіх його умов, зокрема спеціальних умов отримання Послуги, визначених у Заявці, та цьому Договорі.
  5. 8.5. Абонент, який після зміни Провайдером умов Договору, тарифів, пакетів Послуги продовжує отримувати Послуга вважається таким, що прийняв зміни до Договору без заперечень.
  6. 8.6. Абонент має право розірвати Договір, письмово попередивши Провайдера про свій намір не менше ніж за 7 (сім) календарних днів до бажаної дати розірвання.
 9. Відповідальність сторін та вирішення суперечок
  1. 9.1. Абонент несе відповідальність у повному обсязі за збитки заподіяні Провайдеру або Провайдеру внаслідок невиконання або неналежного виконання умов цього Договору, що виникли з вини Абонента.
  2. 9.2. Абонент несе відповідальність за достовірність відомостей, вказаних у Заявці.
  3. 9.3. Провайдер звільняється від відповідальності у випадках:
   1. 9.3.1. Втрати, крадіжки або в інших випадках вибуття з володіння Абонента Обладнання/Коду активації.
   2. 9.3.2. Виникнення перешкод, що ускладнюють прийом телепрограм з певного місця, де розміщено Обладнання.
   3. 9.3.3. Проведення ремонтних або профілактичних робіт телеканалом(ами).
   4. 9.3.4. Виходу з ладу Обладнання з будь-яких причин.
   5. 9.3.5. Змін, викривлень, порушень, перерв або будь-яких затримок у надані Послуги, викликаних природними явищами.
  4. 9.4. Провайдер не несе відповідальності:
   1. 9.4.1. За зміст інформації, що міститься в Послугі.
   2. 9.4.2. За будь-які зміни в режимах мовлення телерадіоорганізацій.
   3. 9.4.3. Якщо відсутність або низька якість доступу до Послуги є результатом порушення боку Абонента правил користування Обладнанням.
   4. 9.4.4. За якість Послуги і перерву в його наданні у випадках:
    1. 9.4.4.1. перешкоди під час поширення телепрограм, що виникли з вини телевізійного передавального центру, супутників зв'язку або з інших причин, на які Провайдер не має змоги впливати;
    2. 9.4.4.2. нестабільного електропостачання в місці розташування обладнання телекомунікаційної мережі;
    3. 9.4.4.3. інших аварійних та непередбачуваних ситуаціях.
  5. 9.5. У випадку вирішення суперечок з питань, що є предметом цього Договору чи в зв'язку з ним, Сторони вживатимуть заходів щодо їх вирішення шляхом переговорів.
  6. 9.6. Сторони, у разі виникнення розбіжностей в ході виконання Договору, вирішують виниклі проблеми шляхом переговорів, а в разі неможливості досягнення згоди - у встановленому законодавством порядку.
  7. 9.7. Заяви і скарги щодо Послуги подаються Абонентом через Центри обслуговування Абонентів Провайдера за місцем розташування кінцевого Обладнання Абонента.
  8. 9.8. Абонент розуміє і погоджується, що Провайдер не несе відповідальності та не дає жодних гарантій та/або запевнень щодо наповнення та зміст Послуги, яка надається “В ТОМУ ВИГЛЯДІ, У ЯКОМУ ВОНА ІСНУЄ” (тобто Абонент отримує послугу в обсязі та якості, що існує на момент доступу до Послуги, з будь-якими недоліками та перевагами, які існували на момент надання послуги без жодних гарантій щодо якості та обсягів Послуги зі сторони Провайдера).
  9. 9.9. Абонент розуміє і погоджується з тим, що будь-які телепрограми/телепередачі/телеканали/твори, що входять до Послуги можуть бути видалені, замінені або переміщені, а також, що телеканали включені до Послуги можуть проводити профілактичні та відновлювальні роботи, протягом яких доступ до таких телеканалів є обмеженим (без попередження та без погодження з Абонентом).
  10. 9.10. Провайдер не несе відповідальність за відповідність Послуги цілком або їх частин (служб) очікуванням Абонента, припинення доступу Абонента до Послуги, збереження логіна і пароля Абонента, збитки, які виникли у Абонента через технічні збої апаратного і програмного забезпечення.

Залишились питання?

Не знайшли відповідь на своє питання або бажаєте отримати більше інформації? Звертайтесь у нашу службу підтримки! Наші оператори допоможуть у вирішенні питань стосовно нашого сервісу або замовленні тарифу.

chat-icon
0 800 337 465Гаряча лінія